نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (۱۴-۱۱۵۲۰)

نشانگر کنترل دسته ها:

جهت پایش مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاوهای بخار ، اتیلن اکساید و فرمالدئید از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون   Process Challenging Device) PCD)    استفاده می شود.

پارامترهاي مورد ارزيابي در نشانگر PCD

  1.  - نشتی هوا
  2. - گازهای غیر قابل تراکم
  3. - خروج ناکافی هوا
  4. - نفوذ گاز(EO-FO)
  5. - نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار
  6. pcd )  Helix PCD  مارپیچ)

دارای یک محفظه فلزی است که یک لوله باریک ۱۵ متری به آن متصل است. درون محفظه فلزی یک قطعه پلاستیکی شیاردار وجود دارد که نوار نشانگر درون آن قرار می گیرد.

روش کار با دستگاه PCD 

  -۱ نوار نشانگر ۴ نقطه ای را مطابق شکل از وسط خم کرده به روشی که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ا ی به سمت داخل قرار گیرد.

  -۲قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید .
 -۳
درب محفظه فلزی را ببندید .
 -۴
هولدر PCDحاوی نشانگر را درون کیسه حوله ای قرار دهید.

توجه: کيسه ی حوله اي فقط براي دستگاه بخار استفاده می شود.

کیسه حوله ای PCD همراه با مجموعه ا ی از بسته ها درون اتوکلاو قرارگرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد.

1222

نحوه کار دستگاه اتوکلاو:

در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه کرده و سپس در مرحله بعدی با ورود عوامل استریل کننده (بخار، گازهای FO و EO) به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر۴ نقطه ا ی تغییر رنگ داده (تغییر رنگ برای هر نشانگر می تو ا ند متفاوت باشد) که بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار می گیر د. 

نتیجه نشانگر:
نوار نشانگر مربوط به بخار از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ داده که در غیر این صورت باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسؤول فنی دستگاه ارزیابی شود. نشانگر اتیلن اکساید باید کاملاً زرد و نشانگر فرمالدئيد سبز شود. عدم تغییر رنگ نشانگر، نتيجه ناکافی بودن شرایط استریل (گاز، رطوبت، دما) جهت نفوذ به لوله مارپیچ و بدنه PCD می با شد.

تماس با ما

اصفهان، خیابان بزرگمهر، مجتمع تجاری ساحل

تلفن : 3132736966 (0098)

فکس : 3132736966 (0098)

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

سایت های مرتبط

آمار بازدید

امروزامروز54
دیروزدیروز245
هفتههفته426
ماهماه7310
کل بازدیدکل بازدید588667