نشانگر شیمیایی بخار - تایپ ۶ (۱۱۶۴۰-۱۴)

نشانگرشیمیایی بخار- تایپ ۶


 نشانگرهای شيميايي نقش بسيار مهمي را در تضمين کيفيت فرايند استریل کردن وسايل در اتوکلاوهاي بخار ايفا می کننداستفاده از اين نشانگرها آسان و ارزان می باشد. این نشانگرها برای اطمینان از اعمال صحیح سه عامل مؤثردما(temprature) ، زمان (time) و بخار(steam) فراینداستریل توسط دستگاه به کار می روند و با حساسیت بالاتری طراحی شده اند. از آنجا که توزيع بخار اشباع در نقاط مختلف داخل دستگاه اتوکلاو (اطراف،نزديک درب و بخش مياني) متغير می باشد، نشانگرهاي شيميايی بخارتایپ۶باید در قسمت مرکزي هر بسته (محلي که بخار در آن به سختي نفوذ می کند قرارگيرد تا از دستيابي به سه پارامتر ياد شده در داخل بسته ها اطمينان حاصل شود.

این نشانگر دارای قابلیت مستند سازی وثبت مشخصات از قبیل تاریخ و شیفت استریل، کد کاربر، کد و سیکل اتوکلاو و توضیحات مربوط به بسته استریل می باشد.

نشانگر تایپ ۶ (۱۱۶۴۰-۱۴)

این نشانگر شیمیایی بخار سه ویژگی دما ۱۳۴ درجه سانتی گراد ، اشباع بخار و زمان (۳/۵ دقیقه ) را در یک بیضی بنفش رنگ بررسی می کند.

نتیجه:
چنانچه رنگ بنفش نشانگر به طیفی از رنگ سبز تغییر یافت عملکرد مناسب بوده در غیر این صورت اگر نشانگر بنفش یا خاکستری باشد به معنی نامناسب بودن دما ، بخار یا زمان فرایند استریل می باشد.

تماس با ما

اصفهان، خیابان بزرگمهر، مجتمع تجاری ساحل

تلفن : 3132736966 (0098)

فکس : 3132736966 (0098)

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

سایت های مرتبط

آمار بازدید

امروزامروز8
دیروزدیروز145
هفتههفته491
ماهماه2177
کل بازدیدکل بازدید430984