نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) ( ۲۵۱۱۰-۱۴)

نشانگر زیستی حرارت خشک (فور)

برای ارزیابی دستگاه های استریل کننده با حرارت خشک، ازآمپول های شیشه ای محتوی اسپور مقاوم به حرارت استفاده می شود.

دستورالعمل استفاده عمومی نشانگرهای بیولوژیک فور:
  شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت کنید.
- تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سختترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد.
- پس از فرایند استریل آمپول ها را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید و اجازه دهید تا در دمای اتاق سرد شوند.
- نشانگرهای بیولوژیک را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل کنید.

دستورالعمل اختصاصی آمپول اسپور باسیلوس آتروفئوس:

۱. تعداد کافی آمپول اسپور باسیلوس آتروفئوس را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت  استریلیزاسیون می باشد قرار دهید(این تعداد بستگی به قوانین مورد نظر دارد ولی هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود).
۲. پس از فرایند استریل آمپول ها را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید و جهت کشت به آزمایشگاه منتقل نمایید.
۳. قبل از قرار دادن آمپول در محل کار آن را با الکل ٪۷۰ ضدعفونی کنید.
۴. در شرایط آسپتیک (ضدعفونی) و در زیر هود، سر آمپول ها را به آرامی با اعمال فشار به خط نشانه بر روی آمپول جدا کنید.
۵. محتوای هر آمپول را به محیط کشت TSB منتقل نمایید.
۶. لوله محتوای محیط کشت و اسپور را در دمای  ۲±۳۷  به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور حمام خشک شرکت روشن رای  سپاهان RRS  انکوبه نمایید.

نتیجه :
اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت نباید هیچ نشانه ای از رشد اسپور را نشان دهد و به رنگ سبز باقی
بماند. رنگ زرد و یا کدری محیط کشت نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است. باید دستگاه از لحاظ شرایط کنترلی دما و زمان مورد بررسی قرار گیرد.

کنترل مثبت :
حداقل باید یک کنترل مثبت در هر سری آزمون گذاشته شود. محتوای یکی از آمپول های استریل نشده را درون ظرف حاوی محیط کشت ریخته و انکوبه کنید. رنگ زرد وکدری محیط کشت نشان دهنده این است که محیط کشت برای کشت باکتری مناسب بوده و اسپور درون آمپول زنده می باشد.

تماس با ما

اصفهان، خیابان بزرگمهر، مجتمع تجاری ساحل

تلفن : 3132736966 (0098)

فکس : 3132736966 (0098)

ایمیل :

با ما در ارتباط باشید

سایت های مرتبط

آمار بازدید

امروزامروز779
دیروزدیروز827
هفتههفته8482
ماهماه27965
کل بازدیدکل بازدید463993